Bejelentés


Választási Program A Község mi vagyunk, az itt élők!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Szavazás
Mándoki Róbert Önkormányzati Képviselőjelölt (független)Ezúton Köszönöm Önöknek, hogy Megtiszteltek Bizalmukkal, Szavazatukkal!

Ősszel ismét választás lesz, melyen közös otthonunk Mende négy évének alakulásáról döntünk. Az Önkormányzati választásokon hozott okos, megfontolt döntés mindannyiunk érdeke. Arról határozunk, hogy tudunk-e helyi szinten kiutat találni az Országot abroncsként szorító erkölcsi, és gazdasági válságból, szót tudunk-e érteni közös ügyeinkkel kapcsolatban, és képesek vagyunk-e a változó világ kihívásaira helyes válaszokat adni. 2010 őszén önmérsékletet tanúsító, befogadó szemléletű, kisvállalkozás barát és szakmailag-erkölcsileg hiteles emberekből álló testület kell kialakítanunk. Olyat, ami nyitott, őszinte beszédű és a lakosság széles rétegeit tudja mozgósítani. Meg kell teremtenünk a mendei emberek összefogását, ahol fiatalok és öregek, őslakosok és betelepültek egy cél érdekében képesek tenni: Mende emberi léptékű de európai színvonalú felemelkedéséért, önálló, minden lakosának büszkeséget jelentő arculatának megteremtéséért.

A tét nagy. Amikor megkérdezzük Mendei barátainkat, hogy milyennek látják településünk helyzetét a következő válaszokat hallhatjuk: „nem történik semmi”, „nincs fejlődés”. Ha a válaszok leegyszerűsítettek is, mégis jól fejezik ki a sokunkban munkálkodó elégedetlenséget.
Ez ösztönöz abban, hogy felhatalmazást kérjek Önöktől, hogy végre elhelyezhessük Mendét a régió, a megye, az Ország térképén.
Az elkövetkező négy évben szeretném elérni, hogy végre Mende ne csak egy megálló legyen Szolnok és Budapest között, hanem egy olyan település, ahol érdemes leszállni a vonatról, ahol érdemes megállni autóval.

Ennek érdekében:

 Ügyfélbarát önkormányzatot kell üzemeltetni, ahol a hivatal a lakosság SZOLGÁLATÁBAN áll.

- Nyílt, lakossági eszmecsere keretében el kell indítanunk azt a folyamatot, hogy Mende településfejlesztése ne egyéni érdekek alapján, hanem a lakosság egészének vélemény nyilvánítása után alakuljon ki.

- Hozzuk létre településünk emberi léptékű és jól tervezhető fejlődésének évtizedekre vonatkozó tervét.

- A javaslatok alapján határozzuk meg Mende település egészének, illetve részeinek fejlődési céljait és irányát.

- Hozzuk létre a képviselők hivatalos félfogadásának rendjét, hogy a lakosság folyamatosan megfogalmazhassa kéréseit és javaslatait, a megválasztott képviselők pedig az itt élők rendelkezésére álljanak.

 Munkahelyteremtés
Munkahelyteremtő programot kell indítanunk a helybeli foglalkoztatás fejlesztéséért és a mendei munkanélküliek számának csökkentéséért. Éppen ezért fel kell vennünk a kapcsolatot azokkal a befektetőkkel, akik ipari-és szolgáltató tevékenységük Mendére telepítésével munkahelyeket teremtenek.

- Piac újbóli életre hívása.

- Bölcsőde létrehozása

- Település ellátó szolgálat létrehozása.

- A térség alatt elhelyezkedő termálvíz-forrás kihasználása

 Környezetvédelem
Határozott természet-és környezetvédelmi intézkedéseket kell hozzunk a lakosság, az oktatási intézmények, a helyi civil szervezetek és a hatóság összefogásával.

- Azonnal megállj-t parancsolunk az illegális szemétlerakásnak.

- Határozott szándékkal, tolerancia nélkül kell fellépni minden környezetkárosító tevékenységgel szemben.

- Meg kell kezdeni a település egész területére kiterjedő szelektív hulladékgyűjtés és gazdálkodás feltételeinek megteremtését.

- Természetvédelmi figyelőszolgálat kellene létrehoznunk, az illegális fakivágások és más, természet- és környezetromboló tevékenységek felderítése és megakadályozása érdekében.

 Közbiztonság növelése
- El kívánom érni, hogy Mendén – önállóan vagy társulásban – rendőrőrs kerüljön felállításra.

- Segíteni kell a Polgárőrség folyamatos működését

- Át kell tekintenünk településünk valamennyi útját, és ki kell, hogy jelöljük minden egyes veszélyes hely megoldásának lehetőségét. Pl.: a gyalogos-átkelőhelyek biztonságossá tételét, a pusztaszentistváni MÁV állomás gyalogos megközelíthetőségét minden irányból.(Az ország úton lakók biztonságosan tudják megközelíteni, és ne a főút mellett gyalogolva, vagy a Szentistvániak ne a sötétben, a sárban botorkálva)

- Volán buszmegálló telepítése a Pusztaszentistváni bekötőúthoz, hogy az itt élőknek is legyen utazási alternatívájuk, ha a tömegközlekedést választják.

- A Locsodi utca, vasút felőli részéhez lépcsőt kellene építenünk, hogy az itt élőknek ne kerülő úton kelljen megközelíteni az állomást.

- Fokozott figyelmet kell fordítanunk a 31-es főúton veszélyesen, gyorsan közlekedő járművezetők figyelmeztetésére, majd megfékezésére. (a több településen is bevált sebességmérő berendezés Mendére telepítésével)

- Szeretném, ha a Mendei Általános Iskolában tanuló Gyerekek Saját Iskolabusszal, és nem a veszélyes vasúti közlekedéssel, vagy a hosszú, esetenként akár 1 órás gyaloglással jutnának el az Iskolába, vagy otthonra.

- A mendei játszóterek szinte teljesen elhasználódtak. Célom az, hogy gyermekeink, azaz Mende legkisebb polgárai is hozzájussanak ahhoz a közösségi térhez, amely megilleti őket. Terveim szerint a következő 4 évben újjávarázsoljuk a mára már lepusztult játszótereinket.

Mindezt a Községünkért kell megtennünk! Mikor azt mondjuk: hogy a „Községünkért”, vajon ki mire gondol? Az utakra, a házakra, a szép természeti környezetre? Én nem. Én az emberekre gondolok: a barátaimra, azokra akikkel egy utcában lakom; azokra, akikkel együtt járok dolgozni; az idősekre, akik egy munkában leélt élet után békességre és megbecsülésre vágynak; a gyerekekre, akiknek tiszta, balesetmentes játszóteret sem tudtunk biztosítani. A Község mi vagyunk, az itt élők. Ha ezt elfogadjuk és elhisszük, szinte mindegy milyen testület jön létre, Községünk nyerni fog!

Ha Önök úgy gondolják, hogy bizalmat szavaznak nekem, akkor én valóban mindent meg fogok tenni azért, hogy négy év múlva jó érzéssel mondhassák: végre jól döntöttünk!

e-mail címem: mandoki.robert@gmail.com


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!